de kleine K

het onafhankelijke digitale keramiekmagazine

Het onafhankelijke digitale keramiekmagazine de kleine K biedt inspiratie en knowhow over keramiek. Voor amateurs en professionals. Onafhankelijk, met informatie waar u wat mee kunt.

Uitgever
Stichting k+K

Publicatie
De kleine K verschijnt in principe op de laatste vrijdag van elke maand. Het aantal pagina’s is variabel. Niet meer dan een derde van het aantal pagina’s is gewijd aan advertenties.

Abonnementen
kunnen alleen online afgesloten worden. Aanmelden kan hier. Wijzigen en opzeggen kan via de link in de mail, die bij aanmelding werd toegestuurd; u vindt de link ook in de mail die elke maand het verschijnen van een nieuw nummer aankondigt. Het kan ook via deze website. Abonnementen lopen van het eerste nummer na aanmelding tot en met het laatste nummer voor opzegging.
Uw gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het abon
nement.
Een aantal oudere nummers kunnen gratis van de website gedownload worden.

Prijs
Dit magazine is gratis. Want zo is het voor iedereen toegankelijk.
Advertenties en donaties houden het zo. We werken zonder subsidies en zijn dus onafhankelijk.

Kopij
Werk mee aan een volgende uitgave! Kopij kan, alleen in digitale vorm, altijd ingeleverd worden. Beeldmateriaal moet van voldoende resolutie zijn (minstens 1500 x 2500 pixels, niet gecomprimeerd) en vrij van rechten. De inzender van tekst en beeldmateriaal vrijwaart de uitgever voor aanspraken van derden. Teksten en afbeeldingen kunnen bewerkt worden.