de kleine K

het onafhankelijke digitale keramiekmagazine

Tjerk van der Veen

Zijn manier van werken is intuïtief en toch met ervaring. Tijdens het werken gebeurt er iets, dat hij vasthoudt en probeert te beïnvloeden.

Tjerk van der Veen trekt de klei uit elkaar en bereikt zo een geologische opper­ vlaktestructuur. Hij heeft een heel eigen benadering. Daarbij is geen sprake van decoratie in de directe betekenis van het woord, maar eerder van veranderingen in het oppervlak, die een visueel effect hebben. Toeval speelt hierbij een grote rol, maar experimenteren en kennis van het materiaal zijn minstens even belangrijk.

m3
m2
m4